Dyrektor Szkoły

Trytek Agnieszka - nauczyciel historii, oligofrenopedagog

 

Zastępcy dyrektora:

Walas Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zaj. komputerowych oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Widomska Ewa - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

Grażyna Kras - nauczyciel języka francuskiego, oligofrenopedagog

Andrzej Tomczyk - nauczyciel WOS, wychowania do życia w rodzinie, muzyki i plastyki, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

 

Kierownik świetlicy:

Kuśmierczyk Grażyna - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki oraz wychowania do życia w rodzinie

Bartoszek Zofia - pedagog opiekuń

 

Nauczyciele i wychowawcy:

 

1.  Banasiak-Wiśniewska Agnieszka - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, rewalidator, terapeuta osób z autyzmem, terapeuta ręki

2.  Beksiak Ryszard - nauczyciel języka polskiego

3.  Bielecka Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

4.  Biżek Krzysztof - nauczyciel plastyki oraz techniki

5.  Boliński Grzegorz - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych oraz techniki

6.  Boryński Ryszard - nauczyciel wych. fiz.

7.  Bratkowska Regina - nauczyciel języka polskiego oraz informatyki

8.  Bratkowski Robert - nauczyciel wych. fiz. i gimnastyki korekcyjnej

9.  Bucior Andrzej - nauczyciel przyrody i biologii

10. Bucior Elżbieta - nauczyciel - bibliotekarz

11. Chałabis Anna- psycholog 

12. Chmiel Ewa - pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

13. Chmiel Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

14. Chmiel Karolina - nauczyciel edukacji przedszkolnej, oligofrenopedagog

15. Chmiel Maria - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

16. Chróściel Jadwiga - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

17. Ciupak Małgorzata - nauczyciel religii

18. Czajkowski Zbigniew - nauczyciel wych. fiz.

19. Czarny Barbara - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

20. Czerniak Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pedagog

21. Ćwiek Krystyna - nauczyciel przyrody i geografii oraz logistyki

22. Dubiel Jacek - nauczyciel muzyki oraz wychowania fizycznego

23. Fac Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

24. Fac Patrycja - nauczyciel języka angielskiego

25. Flis Jadwiga - nauczyciel przyrody i biologii, oligofrenopedagog

26. Flis Marek - nauczyciel języka niemieckiego

27. Gałus Beata - nauczyciel matematyki, informatyki oraz fizyki

28. Golec Jacek - nauczyciel matematyki

29. Golec Urszula - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

30. ks. Gubernat Maciej - nauczyciel religii

31. Hulak Tomasz - nauczyciel wych. fiz.

32. Hyła Bernarda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

33. Jakubiec Andrzej - nauczyciel wych. fiz.

34. Jargiło Dorota - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciel przyrody i biologii oraz muzyki i plastyki

35. Jargiło Olga - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogicznyoligofrenopedagog

36. Jarosz Andrzej - nauczyciel wspomagający, nauczyciel wych. fiz.

37. Jarosz Joanna - nauczyciel - bibliotekarz, - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

38. Kałamajka-Krzosek Justyna - nauczyciel języka angielskiego

39. Kańkowski Jarosław - nauczyciel wych. fiz.

40. Kapica Bożena - nauka języka polskiego, oligofrenopedagog, surdopedagog

41. Kaproń Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

42. Kaproń Marzena - nauczyciel religii, informatyki, oligofrenopedagog

43. Kicińska Agnieszka - nauczyciel wych. fiz., oligofrenopedagog

44. Kierepka Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

45. Kiszka Zbigniew - nauczyciel historii, techniki oraz edukacji dla bezpieczeństwa

46. Knap Aneta - nauczyciel języka angielskiego

47. Kokoszka Andrzej - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidator

48. Kokoszka Iwona - nauczyciel języka angielskiego oraz języka polskiego

49. Kowal Joanna - nauczyciel religii, wychowawca świetlicy

50. Kraj Małgorzata - nauczyciel matematyki i informatyki

51. Krasowska Elżbieta - nauczyciel chemii

52. Krzos Iwona - nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog

53. Krzysztoń Elżbieta - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

54. Kulpa Elżbieta - nauczyciel języka angielskiego, zajęć edukacyjnych w przedszkolu i klasach I-III

55. Kulpa Ewa - nauczyciel języka angielskiego

56. Kulpa Joanna - nauczyciel historii, nauczyciel-bibliotekarz

57. Kulpa Włodzimierz - nauczyciel wych. fiz.

58. Kurasiewicz Ewa - nauczyciel historii oraz WOS

59. Kuśmierczyk Anna - nauczyciel historii oraz WOS, oligofrenopedagog

60. Kuźnicka Ala - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki i muzyki

61. Kwiecień Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego

62. Lachawiec Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, muzyki i plastyki, oligofrenopedagog

63. Lachawiec Tadeusz -  nauczyciel informatyki i techniki

64. Lalik Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

65. Lasek Irena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego na wczesnoszkolnym etapie nauczania, instruktor zespołów teatralnych

66. Leśniak-Skakuj Monika - nauczyciel języka angielskiego oraz fizyki i matematyki

67. Lewczuk Małgorzata - nauczyciel wych. fiz.

68. Łygan Anna - wychowawca świetlicy, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel-bibliotekarz, oligofrenopedagog

69. Maiło Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

70. Maksim Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego

71. Małek Katarzyna - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog, surdopedagog

72. Małysz Wioletta - nauczyciel muzyki, plastyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

73. Matysek Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

74. Mędrek Bożena - nauczyciel geografii, oligofrenopedagog

75. Nieborak Grzegorz - nauczyciel wych. fiz.

76. Nowakowska Elżbieta - nauczyciel fizyki oraz techniki

77. Orzeł Elżbieta - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

78. Orzeł Katarzyna - nauczyciel mayematyki, oligofrenopedagog

79. Paleń Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

80. Pietraszuk Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

81. Podkańska Katarzyna - nauczyciel-bibliotekarz

82. ks. Polak Grzegorz - nauczyciel religii

83. Rodziewicz Małgorzata - nauczyciel biologii oraz w-f

84. Rosińska Joanna - nauczyciel matematyki oraz informatyki, oligofrenopedagog

85. Rzędzicka-Stolarz Beata - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel-bibliotekarz, rewalidator

86. Sadecka Marzena - nauczyciel wych. fiz., terapeuta SI

87. Serafin Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego

88. Skakuj Krzysztof - nauczyciel matematyki

89. Sobótka Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel języka migowego

90. Sołtys Wioletta - nauczyciel języka polskiego, rewalidator

91. Sowa Grzegorz - nauczyciel wych. fiz.

92. Spychała Ewa - logopeda, nauczyciel języka polskiego i angielskiego

93. Stolarz Marzena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, oligofrenopedagog

94. Styk Dorota - nauczyciel matematyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

95. Sulowska Joanna - tyflopedagog, oligofrenopedagog

96. Surtel Katarzyna - nauczyciel biologii, oligofrenopedagog

97. Sydor-Burda Aneta - nauczyciel języka polskiego, terapeuta pedagogiczny

 98  Świątek Monika -  nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

 99.Targońska Anna - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

100.Tatar Izydora - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

101.s. Łucja Turos Maria - nauczyciel religii

102.Tyra Jadwiga - nauczyciel religii, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

103.Widz Maria - nauczyciel języka angielskiego

104.Widz Mariusz - nauczyciel historii i WOS, nauczyciel-bibliotekarz

105.Wiechnik Adam - nauczyciel muzyki oraz wychowania fizycznego

106.Wiechnik Ewa - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

107.Wiechnik Urszula - nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog

108.Wieleba Justyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

109.Wojtan Iwona - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

110.Wołoszyn Daniel - nauczyciel języka angielskiego

111.Woźnica Monika - nauczyciel historii, WOS, rewalidator, nauczyciel-bibliotekarz

112.Wójcik Stefania - nauczyciel plastyki

113.Zezulińska Zofia - nauczyciel chemii, oligofrenopedagog

114.Zezulińska-Sowa Iwona - nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

115.Ziółkowska Irena - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogicznynauczyciel wychowania do życia w rodzinie

116.Żytko Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog